o společnosti    kontakty     produkty     ceníky    

Produkty Preciselekt

Vyrábíme přesná síta včetně příslušenství podle požadavků zákazníků: dle norem ISO 3310, ISO 5223, EN 933 atd.
Provádíme opravy třídících médií a zajišťujeme jejich kalibraci.

ZKUŠEBNÍ SÍTA / ANALYSENSIEBE

TEST SIEVES / ЛABOPATOPHЫE CИTA

Charakteristika / Charakteristik / Charakteristic / Характеристика

Rám: hliník, nerez, mosaz
Třídící medium: nerez, plast a jiné
• kompatibilní se síty jiných výrobcù
• velikost otvorů dle norem ISO 3310, ISO 5223 a j.
• jmenovitý průměr 75, 100, 200, 300, 400 mm a jiné
• užžitná výška (hloubka) 25 ažž 145 mm

Rahmen: Aluminium, Edelstahl-rostfrei, Messing
Siebboden: Edestahl-rostfrei, Kunstoff und andere
• Kompatibil mit den Sieben von anderen Herstellern
• Maschenweiten gemäss den Normen ISO 3310, ISO 5223 u.a.
• Nenndiameter 75, 100, 200, 300, 400 mm u. a.
• Nutzhöhe (Tiefe) 25 bis 145 mm

Frame: aluminium, stainless steel, brass etc.
Screen: stainless steel, plastic etc.
• compatible with sieves of others manufacturers
• apperture sizes accordingly to standards ISO 3310,
ISO 5223 etc.
• nominal diameter 75, 100, 200, 300, 400 mm etc.
• useful height (depth) 25 up to 145 mm

Рама: алюминий, нержавеющая сталь, латунь и др.
Сортировочная перегородка:
нержавеющая сталь, пласт и др.
• компатибилные со ситами других производителей
• величина отверстий по стандартам ИСО 3310, ИСО 5223 и др.
• номинальный диаметер 75, 100, 200, 300, 400 мм и др.
• полезная высота (глубина) от 25 до 145 мм и др.

Výšky sít / Siebhöhen / Sieve heights / Высота сит

   H1  
hloubka (od horního okraje po třídící plochu)
Tiefe (vom Obenrand zur Siebfläche)
depth (from upper margin to sieving medium)
глубина (от верхнего края к просеивающему
полотну)
H2 viditelná výška při sestavení do sady
sichtbare Höhe nach Zusammensetzen in Satz
visible hight when assembled in set
видимая высота при составлени в набор
H3 celková výška / Gesamthöhe
total hight / общая высота
 


 

Jmenovité rozměry / Nenngrössen / Nominal dimensions / Номинальные размеры

   vyšší / höher
higher /высшее
nižší niedriger
lower низшее
Ø 75 mm
      H1 38 20
H2 44 26
H3 50 33
Ø 100 mm
H1 50 35
H2 55 43
H3 62 50
Ø 123 mm
H1   20
H2   26
H3   35
Ø 200 mm
H1 50 25
H2 58 34
H3 66 42
Ø 200 mm úprava pro Alpine / Ausgestaltung für Alpine
adaptation for air jet shakers
вариант для воздушного просеивания
H1 50 25
H2 58 34
Ø 300 mm
H1 75 55
H2 85 65
H3 98 78
Ø 400 mm
H1 65
 
H2 75
 
H3 88
 
500 x 500 mm
H1  145 115
H2  160  125
H3  180 142

Poznámka – kromě zde uvedených rozměrů lze dohodnout i jiné
Bemerkung – ausser der hier angeführten Abmessungen können auch andere vereinbart sein
Note – except of here stated dimensions also others can be negotiated
Замечание - помимо здесь указаных размеров можно договориться тоже на других

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ZUBEHÖR / ACCESSORIES / Дополнительные части

Dno pro suché prosévání / Siebpfanne für trockene Siebung / Receiver for dry sieving / Днище для сухого просеивания

Dno pro mokré prosévání / Siebpfanne für Nassiebung / Receiver for wet sieving / Днище для мокрого просеивания

Víko / Deckel / Cover / Веко

Ø 200 mm - Víko s držadlem / Deckel mit Halter / Cover with grip / Веко с держалом

Ø 200 mm - Průhledné víko / Schauglassdeckel / Transparent lid / Прозрачные века

 Upínací popruh / Spanngurt / Clamping strap / Привязочный ремень

Těsnění / Dichtung / Seal / Уплотнение

Síto vyměnitelné uživatelem / Sieb austauschbar durch Benutzer / Sieve exchangeable by user / Сито заменительное употребителем

Tyčové síto / Stabsieb / Bar sieve / Стержневое сито

Redukce pro sesazení různých průměrů sít / Zwischenring für Siebe mit verschiedenen Diametern / Reduction for nesting of sieves with different diameters / Редукция для соcтaвлeния разнообразных диaметров сит

Síto pro prosévačky „SORTIMAT“ / Sieb für Siebmaschine „SORTIMAT“ / Sieve for shaker „SORTIMAT“ / Сито для рассев-анализаторов „СОРТИМАТ“

Síto pro prosévačky „STEINECKER“ / Sieb für Siebmaschine „STEINECKER“ / Sieve for shaker „STEINECKER“ / Сито для рассев-анализаторов „СТЕИНЕЦКЕР“

Síto pro prosévačky „SSŽ“ / Sieb für Siebmaschine „SSŽ“ / Sieve for shaker „SSŽ“ / Сито для рассев-анализаторов „ССЖ“

Síta mlynářská (polyamidová tkanina) / Müllereisiebe (Polyamidgewebe) / Miller sieves (polyamide cloth) / Мукомольные сита (полиамидное полотно)

Síta obilní (ISO 5223) / Getreidesiebe (ISO 5223) / Cereal sieves (ISO 5223) / Зерновые сита (ИСО 5223)

Měřidlo tvarového indexu / Schublehre für Bestimmung der Kornformkennzahl

Measure of shape index / Штангенциркуль для измерения Формы зерн

délka 200 mm 160 mm / länge 200 mm 160 mm
lenght 200 mm 160 mm / длина 200 mm 160 mm

Sítka do zkušebních přístrojů / Siebe für Tesmaschinen / Sieves for test machines / Сита для испытательных приборов


SERVIS / KUNDENDIENST / SERVICE / ОБСЛУЖИВАНИЕ

Opravy - výměna třídícího média - čištění sít - kalibrace sít
Reparaturen - Austausch vom Siebboden - Reinigung von Sieben - Kalibration von Sieben
Repairs - exchange of screen - cleaning of sieves - calibration of sieves
Ремонты - Замена сортировочной перегородки - Очистка сит - Калибрирование сит