o společnosti    kontakty     produkty     ceníky    

O společnosti

Společnost PRECISELEKT s.r.o. byla založena v roce 2000. Vyrábí přesná síta včetně příslušenství podle požadavků zákazníků v souladu s normami ISO 3310, ISO 5223, EN 933 atd.

Výhody našich sít

 • síta jsou opravitelná (vyměnitelná) za 45 - 60% ceny nového síta (podle velikosti a třídícího media)
 • v místě styku rámu s třídícím mediem jsou opatřena těsněním, které zabraňuje zachycování částic ve spáře a jejich případnému nežádoucímu uvolňování do následujících vsázek
 • konstrukce sít neobsahuje dutiny způsobující zachycení vody při umývání a její vytékání při následném použití síta

Vorteile unseren Sieben

 • falls das Gewebe beschädigt wird, es kann bei uns ausgetauscht werden für 45 bis 60% der Preis vom neuen Sieb
 • die Siebe enthalten keine Hohlräume, die nach Waschen das Wasser auffangen können
 • die Fuge zwischen dem Rahmen und Siebmedium ist abgedichtet so, dass die Siebgutpartikeln in der Fuge nicht auffangen und somit in die nächste Siebgutcharge nicht übertragt werden

Advantages of our sieves

 • when damaged, the sieving medium is exchangeable for 45 – 60 percent of new sive price depending on diameter and apperture size
 • sieves have no cavities retaining water after washing
 • joint between frame and sieving medium is sealed, so pretending retain of particles

Преимущества наших сит

 • В случае повреждения проволочной ткани или перфорированного листа, можно их заменить другими, по цене 45 – 60 процентов от цены новых сит, в зависимости от диаметра сита и размера отверстия (ячейки)
 • Конструкция сит не содержит полостей в которых может задержаться вода при промывании, что после осушки поверхности предотвращает от неожиданного вытекания и попадания в следующие пробы
 • Зазор между обечайкой и полотном закрыт уплотнителем, который предомтвращает застранивание частиц обрабатываемой пробы и их перемешивание со следующей пробой